Mitä kuntta on?

Yhteystiedot

Kuntta eli metsänpohjamatto on nimensä mukaisesti tavallisesta metsän aluskasvillisuudesta koostuva matto, jota käytetään usein rakennustöiden jäljiltä ympäristön alkuperäistä tilaa vastaavan kunnon aikaansaamiseksi.

Kuntta soveltuu myös mainiosti pihan kunnostamiseen, nurmikon tilalle tai maakellarin tai saunan katolle. Metsänpohjamaton avulla saadaan välittömästi aikaiseksi valmis maisema.

Asentaminen tapahtuu yksinkertaisesti

Metsänpohjamatto asennetaan huolellisesti tasattuun pohjamaahan. Kasvualustaksi sopii hapan pohjamaa sellaisenaan, mutta tarpeen vaatiessa paikalle voidaan myös lisätä turvepitoista kivennäismaata. Monet maa-ainestoimittajat sekoittavat tilauksesta myyntiin kuntalle sopivaa kasvualustaa. 

Varsinkin vettyneinä mattopalat painavat, joten asennusvaiheessa olisikin syytä olla mukana kaksi henkilöä oikeiden työasentojen turvaamiseksi. Palat asennetaan kiinni toisiinsa tiiviisti puskusaumojen avulla. Luiskassa kiinnitys maahan voidaan tehdä puutappeja käyttämällä.

Asennuksen jälkeen

Asennuksen jälkeinen huolellinen kastelu on tärkeää juurtumisen edistämiseksi. Ensimmäisenä vuonna kuntta usein juroo hetken ennen juurtumistaan ja saattaa jopa ruskettuakin. Ennen pitkää kasvillisuus kuitenkin toipuu ja muodostaa paikalle ominaisen lajiston. Juurruttuaan metsänpohjamatto on varsin helppohoitoinen: sitä ei lannoiteta eikä kalkita ja kitkemistarvekin on hyvin vähäinen.

Me toteutamme asennukset avaimet käteen -periaatteella koko Suomen alueella!